Impressum 2019-08-11T23:50:19+00:00

Impressum

Impressum.

PIO Remarketing GmbH
Prezes: Christoph Piotrowski, Andrzej Szmyd
Süchtelner Straße 65
41066 Mönchengladbach
Telefon: +49 (0) 2161 – 6988906

Web: www.pio-remarketing.de
E-Mail: sales@pio-remarketing.de

Odpowiedzialny Urząd Skarbowy: Finanzamt Mönchengladbach
NIP: 121/5754/4968
NIP-EU: DE289600512
Rejestr handlowy: HRB 15607

W przypadku pytań lub reklamacji prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta pod numerem +49 (0) 2161 – 6988906 lub przez e-mail na adres sales@pio-remarketing.de. W przypadku pytań można również skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej.

Odrzucenie odpowiedzialności za treści

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do zewnętrznych stron internetowych („hiperłącza“), które leżą poza obszarem odpowiedzialności autora, obowiązek odpowiedzialności wejdzie w życie tylko w przypadku, gdy autor ma świadomość zawartych tam treści i byłby technicznie w stanie zapobiec ich wykorzystaniu w przypadku, gdyby treści miały charakter sprzeczny z prawem. Autor oświadcza niniejszym wyraźnie, że w momencie zamieszczania odniesień do zewnętrznych stron te nie zawierały rozpoznawalnych treści o charakterze sprzecznym z prawem. Autor nie ma wpływu na obecny i przyszły wygląd, zawartość lub prawa autorskie powiązanych stron.

Dlatego autor dystansuje się niniejszym wyraźnie od całej zawartości wszystkich powiązanych ze sobą stron, które zostały zmienione po ustawieniu linku. To stwierdzenie odnosi się do wszystkich odsyłaczy i odnośników w ramach własnej oferty internetowej, a także do cudzych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków i listach mailingowych utworzonych przez autora, oraz we wszystkich innych formach baz danych, w których istnieje możliwość pozostawienia śladu w formie tekstu przez osoby z zewnątrz.

W przypadku treści niezgodnych z prawem, niepoprawnych lub niekompletnych, a w szczególności za szkody wynikające z użycia lub nieużywania takich informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie dostawca strony, do której się odwołano, a nie ten, który do takiej publikacji jedynie odsyła.

Prawo autorskie i prawo znaków towarowych

Autor dąży do przestrzegania praw autorskich do obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów używanych we wszystkich publikacjach, a także wykorzystuje obrazy, grafikę, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty własnego autorstwa lub wykorzystuje grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty nie podlegające żadnej licencji.

Wszystkie nazwy marek i znaki towarowe wymienione w ofercie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności zarejestrowanych właścicieli. Tylko ze względu na samą wzmiankę o znakach towarowych nie można wyciągnąć wniosku, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich!

Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez autora należą wyłącznie do autora strony. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez wyraźnej zgody autora.

Odpowiedzialna za treść zgodnie z § 5 niemieckiej ustawy telemedialnej jest firma PIO Remarketing GmbH, dane kontaktowe – patrz wyżej.